Журнал Слово і час

«Слово і Час» - академічний науково-теоретичний журнал, який публікує наукові статті й розвідки, що охоплюють широке коло проблем, пов’язаних із вивченням літератури, а саме: історія української літератури, сучасна теорія літератури, історія зарубіжних літератур, славістика, американістика, джерелознавство і текстологія, порівняльне літературознавство, літературне краєзнавство, біобібліографія.

Журнал має понад 40 рубрик із різних сфер наукового життя, пов’язаних із мистецтвом слова. Зокрема, це «Питання теоретичні», «ХХ століття», «Ad fontes!», «Час теперішній», «Питання шевченкознавства», «Порівняльне літературознавство», «Зарубіжна література», «Постколоніальні студії», «Гендерні студії», «Контекст», «Дебют», «Літературна критика», «Рецензії» (робити посилання, щоб читач міг переглянути всі завантажені статті із цієї рубрики,) та ін.

Крім суто науково-теоретичних, рубрики охоплюють дотичні до літературознавства «суміжні» аспекти, зокрема філософські, лінгвістичні («Logos»), автобіографічні («Про час і про себе»), архівні («Написане лишається»), мемуарні («З пам’яті літ»), мистецтвознавчі («Собор муз»), про літературну та громадську діяльність українців зарубіжжя («Діаспора», «Україніка»), літературознавчі центри («Осередки філології»), подають оглядові, дискусійні («Дискусії», «Погляд», «Лист до редакції»), інформаційні матеріали («Наші презентації», «Літопис подій», «В Інституті літератури») тощо.

Періодичність: журнал виходить щомісяця.

Мова видання: українська.

Засновник: Національна академія наук України та Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України

Головний редактор: Лукаш СкупейкоІнститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України