Редакційна політика

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГОЛОВНА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Головна мета рецензування – покращення якості поданого автором рукопису.

Рецензент, давши письмову згоду на рецензування надісланого матеріалу, погоджується надіслати свій висновок протягом 10-12 днів.

Рецензент зобов’язується дотримуватися принципів академічної доброчесності, неупередженості й конфіденційності.

Рецензент зобов’язується інформувати редакцію про виявлені ознаки плагіату чи неналежного оформлення цитування.

Рецензент зобов’язується поінформувати редакцію про конфлікт інтересів (якщо такий виникне) та відмовитися від подальшої участі у рецензуванні або ж до усунення конфлікту.

Рецензент гарантує, виходячи з його наукової компетенції, у зазначені строки надіслати підписаний, чіткий та обґрунтований висновок про наукову значущість рукопису і доцільність його публікації.

Рецензент гарантує, що не використовуватиме в особистих цілях матеріал чи його частини, якому дав негативну оцінку.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 


Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України