Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Журнал Слово і час?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Науково-теоретичний журнал «Слово і Час» приймає до друку тільки оригінальні матеріали та наукові статті, які раніше не публікувалися в інших українських чи зарубіжних виданнях. 

Редакція залишає за собою право відбору та редагування надісланих матеріалів. Забороняється одночасно надсилати рукопис до двох різних видань. Якщо ж автор подав ту саму статтю до двох різних видань, то він зобов’язаний відкликати свій матеріал із того збірника чи журналу, який запізниться з рецензією чи рішенням щодо публікації. Недотримання цієї вимоги тягне за собою можливе припинення співробітництва з автором. Як виняток редакція може офіційно дозволити передрук статті у книзі чи збірнику, які не належать до переліку фахових видань, затвердженого в Міністерстві освіти й науки України. Редакція дотримується принципів Комітету з етики в публікаціях (COPE) і будує свою роботу на засадах об’єктивності, відповідальності, відкритості, комунікаційності, редакційної незалежності, плюралізму думок, толерантності і недискримінації за будь-якою ознакою. 

Редакція розглядає усі надіслані їй матеріали на відповідність тематично-проблемному спрямуванню і вимогам журналу.

Редакція дотримується принципу подвійного анонімного рецензування. У разі ж надходження суперечливих рецензій на один і той же рукопис остаточне рішення про його публікацію приймає головний редактор журналу (або третій рецензент). Важливу роль при цьому відіграє оригінальність, наукова значущість і якість запропонованого матеріалу.

Якщо на вже опубліковану публікацію надійшли відгуки (скарги) про виявлені ознаки плагіату чи іншої академічної недоброчесності, що буде підтверджено перевіркою «програмою Антиплагіат», редакція зобов’язується відкликати її і повідомити про це в найближчому номері.

Публікація здійснюється на безоплатній основі.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Правовласником опублікованого матеріалу є його автор(и) і засновники журналу. Будь-яке копіювання, цитування чи поширення опублікованого в журналі матеріалу можливе з дозволу редакції та за умови належного оформлення покликання.

 

Редакція журналу зобов’язується докладати максимум зусиль за для дотримання академічної доброчесності та уникнення появи на його сторінках плагіатних публікацій.

Публікації, в яких виявлені ознаки плагіату, відхиляються без будь-яких додаткових пояснень.

Редакція не розглядатиме рукописи тих авторів, у яких раніше були виявлені ознаки академічної недоброчесності.

Редакція залишає за собою право відкликати публікації з подальшим повідомленням, якщо були виявлені ознаки плагіату.

 

Положення про конфіденційність

Редакція гарантує, що відхилені матеріали в жодному разі не можуть бути використані в особистих цілях.

Редакція гарантує суворе дотримання анонімності рецензування.

Редакція гарантує нерозголошення третім особам інформації щодо відхиленої публікації, отриманої рецензії чи будь-яких інших конфіденційних даних (наприклад, імена, номери телефонів, електронна адреса тощо).

 


Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України