Інформація для читачів

Науково-теоретичний журнал «Слово і Час» приймає до друку тільки оригінальні матеріали та наукові статті, які раніше не публікувалися в інших українських чи зарубіжних виданнях. 

Редакція залишає за собою право відбору та редагування надісланих матеріалів. Забороняється одночасно надсилати рукопис до двох різних видань. Якщо ж автор подав ту саму статтю до двох різних видань, то він зобов’язаний відкликати свій матеріал із того збірника чи журналу, який запізниться з рецензією чи рішенням щодо публікації. Недотримання цієї вимоги тягне за собою можливе припинення співробітництва з автором. Як виняток редакція може офіційно дозволити передрук статті у книзі чи збірнику, які не належать до переліку фахових видань, затвердженого в Міністерстві освіти й науки України. Редакція дотримується принципів Комітету з етики в публікаціях (COPE) і будує свою роботу на засадах об’єктивності, відповідальності, відкритості, комунікаційності, редакційної незалежності, плюралізму думок, толерантності і недискримінації за будь-якою ознакою. 

Редакція розглядає усі надіслані їй матеріали на відповідність тематично-проблемному спрямуванню і вимогам журналу.

Редакція дотримується принципу подвійного анонімного рецензування. У разі ж надходження суперечливих рецензій на один і той же рукопис остаточне рішення про його публікацію приймає головний редактор журналу (або третій рецензент). Важливу роль при цьому відіграє оригінальність, наукова значущість і якість запропонованого матеріалу.

Якщо на вже опубліковану публікацію надійшли відгуки (скарги) про виявлені ознаки плагіату чи іншої академічної недоброчесності, що буде підтверджено перевіркою «програмою Антиплагіат», редакція зобов’язується відкликати її і повідомити про це в найближчому номері.

Публікація здійснюється на безоплатній основі.Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України